De flesta Linux distributioner har någon typ av uppdateringssystem för att uppdatera Linux kärnan och alla kommandon/program. I Debian används APT (Advanced Packaging Tool). Det finns 3 grundläggade kommandon som används med kommandot apt-get (APT package handling utility), eftersom detta är ett system kommando används […] ↓ Read the rest of this entry…