Det finns flera olika varianter av webservrar för Raspberry PI, de som finns i distributionen är bland annat  Apache, lighthttpd och nginx. Av dessa tre verkar nginx var den mest resurssnåla och tål mer last (se denna artikel). Detta är […] ↓ Read the rest of this entry…