wp-logo2Med Raspberry PI 2 så har den nog med kraft för att faktiskt köra en website baserat på WordPress utan att den känns seg. Observer det går också att köra detta på en Raspbery Pi B men det går lite långsammare. Jag har valt nginx som webserver i ställe för Apache som de flesta artiklarna utgår ifrån. Artikeln utgår också från att du redan satt upp en nginx server med php stöd som finns beskriven i artikeln Raspberry PI som webserver så om du inte gjort det följ instruktionerna i den artikeln först.

Vi börjar med att installera stöd för mysql och en cache för php

Rekommenderat är att du sätter ett lösenord för mysql

mysql_password

Nu ska vi skapa en database för wordpress, lösenordet är det du angav vid installationen av mysql (föregående moment)

Då ska vi först skapa en database med namnet wppi

och sedan skapa en användare i mysql för wordpress, vi skapar en användare wppi_user med lösenordet hemligt. OBS!!! använd ett annat lösenord i din installation OBS!!!

sedan ska vi ge användaren wppi_user rättigheter att hantera databasen wppi och alla dess tabeller

sedan uppdatera vi rättighetsinformationen

då är vi klar men de ändringar som man behöver vara root i mysql så då kan vi avsluta

Då kan vi kontrollera att användaren fungerar, använd de lösenordet då satte på wppi_user

Då är vi klara med installation och konfigureringen av mysql.

Nu ska vi ändra några inställningar i  nginx för att wordpress och php ska fungera.

Letar rätt på raderna

och ändra den till, raden root ska innehålla namnet på katalogen där wordpress är installerad om du ändra sökvägen får du ändra namn på den uppackade katalogen senare i beskrivning.

Spara filen och starta sedan om nginx

Nu är det dax att ladda ner och packa upp wordpress, här finns det två vägar att gå den Engelska och den Svenska. Väljer man en Svenska installation så blir allting på Svenska direkt och likadant den Engelska på Engelska. Eftersom man kan byta språk efteråt så har det egentligen ingen betydelse vad man utgår från men jag kommer ändå att visa båda varianterna. Det enda som egentligen är att i konfigurationsfilerna så står det på Svenska på den Svenska varianten. Jag kommer att gå igenom den Engeslka först men du kan hoppa direkt till den Svenska installationen här.

Installation Engelska version

Nu finns installationen i /var/www/wordpress du kan byta namn på katalogen om du vill men beskrivningen antar att den heter wordpress. Nu behöver vi styra om vilket som är huvudkatalog för webservern.

Först skapar vi en konfigurationsfil genom att kopiera exempelfilen

Vi måste sedan sätta upp informationen om databas, databasanvändares och lösenord, det gör vi i den nyss skapade filen

Ändra markerade rader så de stämmer överens med de namn och lösenord som du gett tidigare

Längre ner i filen ser man följande rader

dessa används för att kryptera lösenord m.m på ett unikt sätt för varje installation. Gå till adressen https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ för att generera unika nycklar för dig.

Du får upp en sida som ser ut något som denna

Kopiera radera får websidan och byt ut motsvarande rader i wp-config.php, spara filen

Nu kan vi surfa in på wordpress för att slutföra installationen, om du har avahi installerat på din maskin kan du alltid nå den via http://<raspberrypinamn>.local/ i mitt fall http://rpi2.local/ om allt gick rätt så ska ni få upp följande sida, fyll i rutorna och tryck Install WordPress.

wordpress_install

Om servern kan nås från internet så gör inte som i exemplet, välj ett lösenord som är mer säkert. Efter ett par sekunder får du upp följande

wordpress_ok

Klicka login så får du upp loginrutan

wordpress_login

Använd användarnamnet och lösenordet som du angav på websidan vid installation, om det blev rätt så ska du få upp kontrollpanelen för wordpress

wordpress_admin

Nu får man gå in och fixa lite i inställningarna för att de ska stämma med Svenska format, klicka på Settings i vänstermenyn och ställ in Timezone, Date Format och Time Format

wordpress_setup

Glöm inte att klicka på Save Changes

Under setup , Site Language kan man även byta till valfritt språk

wordpress_change_lang

 

Kom bara ihåg att alla menyer, login och sådant även byter språk.

Klicka här för att hoppa förbi den Svenska delen

Installation Svenska version

Tyvärr har den svenska versionen inte någon generisk URL för att ladda ner den senaste versionen utan man blir tvungen att att ladda ner en specifik version, man kan alltid uppdatera wordpress version senare eller så surfar man in på https://sv.wordpress.org/ för att se vad som är senaste versionen. Senaste versionen när denna artikel skrevs var 4.2.2.

Nu finns installationen i /var/www/wordpress du kan byta namn på katalogen om du vill men beskrivningen antar att den heter wordpress. Nu behöver vi styra om vilket som är huvudkatalog för webservern.

Först skapar vi en konfigurationsfil genom att kopiera exemplefilen

Vi måste sedan sätta upp informationen om databas, databasanvändares och lösenord, det gör vi i den nyss skapade filen

Ändra markerade rader så de stämmer överens med de namn och lösenord som du gett tidigare

Längre ner i filen ser man följande rader

dessa används för att kryptera lösenord m.m på ett unikt sätt för varje installation. Gå till adressen https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ för att generera unika nycklar för dig.

Du får upp en sida som ser ut något som denna

Kopiera radera får websidan och byt ut motsvarande rader i wp-config.php, spara filen

Nu kan vi surfa in på wordpress för att slutföra installationen, om du har avahi installerat på din maskin kan du alltid nå den via http://<raspberrypinamn>.local/ i mitt fall http://rpi2.local/ om allt gick rätt så ska ni få upp följande sida, fyll i rutorna och tryck Install WordPress.

wordpress_install_sv

Om servern kan nås från internet så gör inte som i exemplet, välj ett lösenord som är mer säkert. Efter ett par sekunder får du upp följande

wordpress_ok_sv

Klicka login så får du upp loginrutan

wordpress_login_sv

Använd användarnamnet och lösenordet som du angav på websidan vid installation, om det blev rätt så ska du få upp kontrollpanelen för wordpress

wordpress_admin_sv

 

Under Inställningar Webplatsspråk  kan man även byta till valfritt språk

wordpress_change_lang_sv

 

Kom bara ihåg att alla menyer, login och sådant även byter språk.

Efterfixar

Nu är det fråga om hur man vill göra, wordpress behöver kunna skriva till åtminstone katalogen wp-content för att ladda upp bilder, teman och insticksmoduler detta löses genom att ger www-data rättigheter i katalogen wp-content med kommandot

man behöver även lägga till en rad i wp-config.php då wordpress upptäcker att den inte äger alla filer och försöker då ladda ner via FTP istället.

nackdelen är att man inte kan uppdatera själva wordpress versionen via webben. Om man accepterar en något mindre säkerhet så kan man ge rättigheter för php till hela /var/www/wordpress, så när du får information om att en ny version finns tillgängligt så kan man uppdatera direkt via webben. Om man väljer det alternativet så kör man följande kommando

Den sista  saken som man kan ändra på är egentligen en smaksak, hur vill du att sökvägen till artiklarna ska se ut http://rpi2.local/?p=123 som är standard eller t.ex http://rpi2.local/2015/07/22/exempel-inlagg/ ?

Inställningen gör man med menyvalet Inställningar->Permalänkar/Settings->Permalinks, här kan man välja vilken layout länkarna ska ha

wordpress_permalinks

Som exemple väljer jag Dag och Månad http://rpi2.local/2015/07/22/sample-post/ och sparar.

Om du försöker surfa in till den första artikeln kommer vi att få ett error 500 eftersom webservern letar efter en statisk sida som skulle legat it /var/www/wordpress/2015/… som naturligtvis inte finns så vi får göra ytterligare en ändring i nginx för att den ska översätta detta på rätt sätt för wordpress

leta rätt på raderna

och ändra den markerade raden till try_files $uri $uri/ /index.php?$args; så att det ser ut såhär

Spara filen och starta om nginx

Så då var installationen klar, happy wordpressing