espeakIbland kan det vara bättre att leverera information via ljud, t.ex om man bygger ett larm av något slag kanske man vill informera om att ett dörr är olåst. Enklast är att koppla en högtalare till Raspberry Pi och säga t.ex “bakdörren är olåst”

Det finns ett gratis talsyntesprogram som stöder Svenska ganska bra, inte i nivån som man ser på film men tillräckligt för att man ska förstå vad den säger. Man kan skicka ljudet antigen via audioutgången eller via hdmi-uttaget.

Börja med att installera espeak programmet

och sedan installera stödet för ALSA-ljud om det inte redan är installerat

ljudnivån kan man styra ASCII-grafisk via alsamixer med PIL UPP och PIL NER

när man är nöja så avslutar man med ESC

alsamixer

Man kan även styra ljudnivån via kommandoraden

För att få den att uttala orden på Svenska anger man flaggan -v sv och om man vill att den ska prata Engelska -v en

så för att få den att säga “Ange pinkod” kör man kommandot

Tyvärr får man en massa varningar om ljud

Jag har försökt på ett smidigt sätt fixa till det men det verkar inte finns något enkelt sätt att få bort dem. På nätet föreslår man att dirigera alla errors till /dev/null

Ett enkelt sätt att bli av med dem, men man bli av med alla aldra fel också, så om jag skrivit

så hade jag gärna sett felmeddelandet “Failed to read voice ‘se'”.

Ett enkelt sätt är att köra det som kommer ut från espeak via aplay som fungerar utan problem

då får vi också se eventuella felmeddelanden från espeak

Om du har problem med att höra ljudet kan man bli tvungen att ställa ljudutgång “hårt”

man kan även göra färdiga wav-filer genom att skicka datat till en fil i stället för till aplay

Så här låter den Svenska rösten Ange pinkod