monkeyFör c:a 2 år sedan skrev jag en artikel om att använda nginx som webserver, en av er vill ha en artikel om hur man sätter upp Monkey som webserver på en Raspberry PI. Så bättre sent än aldrig här är artikeln om hur man sätter up Monkey med php5.

Då den version som distribueras med raspiban är en ganska gammal version 0.9.3 så hämtar vi den från deras egna repository. Vi börjar med att lägga till repositoriet

sedan installerar man monkey

Tyvärr kunde jag inte hitta att de har en gpg nyckel till repositoriet så man får acceptera

med ett Y för att installera paketen.

Sedan installerar vi php med FastCGI stöd (om ni undrar om detta så har jag beskrivit detta i den tidigare artikeln, här)

Nu måste vi konfigurera Monkey att använda php5, editera filen /etc/monkey/plugins.load för att aktivera FastCGI stöd

leta upp följande rader

och ändra sista linjen så att den ser ut såhär

sedan måste vi lägga till php-stödet genom att ändra i filen /etc/monkey/plugins/fastcgi/fastcgi.conf

man kan ta bort kommentarerna och ändra rader som finns i filen, alla markerade rader är ändrade

Webservern lyssnar som standard på port 2001 dvs man adresserar den med http://<ipnummer>:2001/, om du vill att den ska svara på standardporten 80 så måste vi göra en ändring till. Dock verkar server var lite kinkig att byta port och sedan köra restart på servicen, så för att var säker stoppar vi tjänsten först

Sean ändrar vi i den globala konfigurationsfilen för Monkey

I början av filen hittar du följande rader

ändra raden Port 2001 till Port 80

och starta om webservern för att den ska uppdatera med de ändringar som vi gjort.

Monkey lägger sitt root-bibliotek för websidor i /usr/share/monkey, de flesta är vana att den ligger i /var/www. Man kan antigen lämna den där eller ändra det så allt ligger under /var/www såhär

Skapa biblioteket /var/www om det inte finns

Flytta innehållet i /usr/share/monkey till /var/www

Ändra i webserverkonfigurationen så den pekar på /var/www

ändra

så att det står

Starta sedan om servern

Om du öppnar en webläsare och surfar in på sidan ska du få något som liknade denna bild om allt gick bra

monkey_first_page

Det sista som behöver testas är att php-konfigureringen fungerar, eftersom det inte följde men något testfil i 1.5 så skapa vi en enkel kod som visar php-statusen

byt ut /var/www/test.php mot /usr/share/monkey/test.php om du inte flyttat vart websidorna ligger. Surfa in på http://<rpi server>/test.php så ska du få en sida som ser ut ungefär såhär

monkey_php_info

Du kan sedan ta bort test filen om du vill

Den grundläggande installation av Monkey servern är klar, du hitta dokumentationen för version 1.5 här.