webmin-iconAtt administrera en server via ssh och konfigurationfiler kan vara en av tjusningarna med Linux, men ibland kan det vara bekvämt att bara öppna en webläsare och med några klick göra de inställningar som behövs. Verktyget för detta heter webmin och har funnits sedan 1997, främsta orsaken till att den aldrig slagit (tror jag) är att i början fanns det ganska många säkerhetshål i applikationen och brandväggar m.m fanns ofta inte. Alla tjänster som man installerar är inte säkrare än man konfigurera dem.

Webmin har satt upp ett repository som fungerar för Rasbian, först måste vi lägga till det i systemet

lägg till nyckeln för repositoriet

sedan uppdatera informationen om paketen

Nu kan vi installera webmin på systemet

Då är det dax att öppna en webläsare och surfa in på webmin, om man har avahi igång på datorerna kan man nå den med namn.local dvs i detta fall https://rpi2.local:10000/ annars får du använda datorns ipnummer t.ex https://192.168.1.102:10000/

HTTPS betyder att kommunikationen mellan webläsare och server sker krypterat. Dessa certifikat vidimeras av ett antal certifikatutfärdare t.ex Versign och Thawte som inte ger ut cerifikat till felaktiga. Dessa certifikat kostar pengar (finns ett gratissätt som jag kommer att skriva en särskild artikel om) så man kan utfärda certifikat själv (s.k snakeoil cert, snake oil kommer från de påhittade mirakelmedecinterna på 1800-talet i USA) men då kommer webläsare att varna för att de hittar ingen giltig utfärdare för certifikatet, men krypteringsmässigt fungerar det lika bra. Därför kommer din webläsare att varna när du försöker surfa till webmin sidan. För att gå vidare måste du godkänna säkerhetsproblemet (dett görs olika på olika webläsare). När du har kommit förbi detta bör du se en sida liknade denna.

webmin-login

https betyder att man kör krypterat men att det är inte ett godkänt certifikat. Nu kan du logga in med någon användare som har sudo rättigheter, i detta fall kan du användare användare pi och lösenordet för den användaren. Om du anget rätt lösenord bör du få upp följande skärm

webmin-status

Det konstiga Ip-nummret (127.0.1.1) är pga hur debian och ubuntu sätt att hantera lokala nät på datorn. Glöm inte bort att det är live, så ändringar i webmin slår igenom på datorn.