dropboxAtt göra backup på filer man t.ex har lagt upp på RPIn är en ganska bra idé om man råkar radera dem eller om SD-kortet slutar fungera. Ett sätt att göra det är att kopiera filerna till en NAS eller föra över dem till sin laptop, men det finns ett smidigare sätt att göra det om man har tillgång till internet, lagra backupen i molnet.

Dropbox är inte den med störst lagringsutrymme men den har funnit sedan 2007 och många har skrivit olika applikationer för att lagra filer till Dropbox. Dropbox har även ett enkelt API och ett enkelt sätt att ge din egen applikation läs och skrivrättigheter till kataloger i Dropbox.

Det finns stöd för dropbox (via kompilering) för den grafiska miljön men de flest som använder Raspberry PIn i textlägen, så i denna artikel visar jag hur man kan kopiera filer till Dropbox med ett skript

Vi börjar med att ladda ner skriptet

Nu behöver du logga in på ditt konto på Dropbox eller skapa ett nytt konto om du inte har ett sedan tidigare här.

För att kunna använda skripten behöver man registrera applikationen i dropbox, gå till https://www.dropbox.com/developers/apps

Klicka på “Create app”

Application screen dropbox

välj Dropbox API app

Can your app be limited to its own folder,  svara Yes så lagras allt i en egen mapp och det finns ingen risk att programmet radera annan information i Dropbox

Hiita på ett namn på vad applikationen ska heta, det blir också namnet på mappen där allt lagras

Konfiguration Dropbox App

 

När du tryck på Create app får du fram följande sida

Screen Shot 2015-05-10 at 19.13.41

 

Nu är det dax att att starta dropbox_uploader på Raspberry Pin

mata in App key från sidan på Dropbox, tryck på Show på App secret och mata även in det, välj a för Permission type

Klipp ut och klistra in https://www.dropbox.com/…….. länken i en webläsare

Screen Shot 2015-05-10 at 19.28.50

 

Klicka på Tillåt

Gå tillbaka till terminalfönstret på Raspberry PIn, och tryck RETURN

du ska få följande resultat

Om inte, kör kommandot igen och fyll i informationen igen

Nu har vi kopplat ihop kommandot dropbox_uploader med Applikationer/nimmis_backup på Dropbox

Nu kan vi testa att allt verkar fungera

och sedan pröva att ladda upp en fil

Kontrollera att filen verkligen finns på Dropbox, surfa till https://www.dropbox.com/home/Applikationer

Screen Shot 2015-05-10 at 19.50.15

Gå ner i katalogen som du skapade tidigare (=applikationens namn)

Screen Shot 2015-05-10 at 19.51.44

 

och där finns filen group som vi laddade upp.

Med dropbox_uploader kan man ladda upp, ladda ner, flytta och radera filer som finns i Dropbox mappen. Skriv bara  dropbox_uploader så visas vilka kommandon som finns.

Om du skulle an någon anledning koppla bort den koppling som gjorts mellan dropbox_uploader och Dropbox kan man bara köra följande

Och alla kopplingar är borta och man måste göra om länkningen igen