Det vore ganska bekvämt att diskar eller stickor som man ansluter till Raspberry PIn skulle montera sig automatiskt i filsystemet. Detta är ganska enkelt att åtgärda, installera först usbmount som kommer att sköta om själva automonteringen

Nu kommer diskar och stickor som monterar anslutas under katalogen /media som usb0 till usb7 beroende på hur många enheter som man ansluter. Men nu kan vi inte skriva till enheten eftersom den är monterad som användare root. man kan göt t.ex df eller mount för att se om enheten blev ansluten

För att ge vanliga användare rätten att skriva till enheten måste man ändra vilken användare som monterar enheten , i detta fall användare pi. För att ändra det måste vi först ta redan på användarens ID, i unix sammanhang kallad UID (User IDentity) och grupp ID kallat GID (Group IDentity). Enklast är att köra idanvändarnamn, för pi användaren så blir det

först på raden i svaret står uid=1000, det innebär att pi har UID 1000 och sedan gid=1000, det innebär att GID=1000 för pi användaren Nu när vi har den information som behövs så kan vi  editera filen /etc/usbmount/usbmount.conf

och ändra raden

så att det istället står

där numren på uid och gid ska vara de du fick fram med id kommandot. Detta innebär att alla enheter som är formaterade med vfat kommer att monteras som användare pi. För att koppla bort en enhet så man kan koppla ur den kör man antingen

eftersom man normalt inte får avmontera som normal användare, eller så använder man

pumount tillåter alla vanliga användare som är med i gruppen plugdev avmontera ickefasta dvs USB ansluta enheter. Om du har flera användare i systemet som ska kunna använda pumount kan du lägga till dem till gruppen med kommando

om man vill göra det enkelt så kan man skapa ett kommando som alltid avmonterar alla usb diskar, kör

och skriv in följande kod

och gör den sedan exekverbar med

Nu kan du avmontera dina usb-enheter med kommando eject_usb