Har uppdaterar den tidigare artikeln GPIO kontakten på Raspberry PI med information om de extra kontakter som finns på dessa modeller.

Om ni undrar vilken version man har tar man  enklast tar reda det med följande kommando

Svaret är en siffra mellan 1-3 där 1 är revision 1, 2 revision 2 och 3 är A+/B+/2