Fedora 18 för Raspberry PI eller Pidora 18 som versionen kallas är en specialversion för ARMv6. Lite information om denna version

  • Nästan alla Fedora 18 paketen finns tillgängliga via yum
  • Paketen är kompilerade för att använda den hårdvara som finns i Raspberry PI
  • Grafisk konfiguration vi första uppstart
  • Minimal SD disk storlek för snabb nedladdning, automatisk expansion på SD-kortet
  • Skapar automatiskt swap för större minnesanvändande
  • Första start med konfiguration utan monitor (måste kontrollera vad detta innebär)
  • IP-adress kan fås via högtalare eller Lysdioder (förstår inte varför man inte drar igång avahi automatiskt)
  • De vanligaste programmeringsspråken redan installerade (C, Python och Perl)
  • bibliotek för att hantera de vanligaste tillbehören som motorer m.m (via GPIO, I2C och SPI)

Den går inte ännu att ladda ner via raspberrypi.org men all information inklusive direktlänkar för nedladdning av Pidora 18 kan man hitta på följande länk.

Om jag hinner tänker jag göra en installation av Pidora 18 i helgen och skriva några rader om hur jag upplever den distributionen.