Ibland kan man ha behov att få tag i källkoden till ett pakt för att t.ex kompilera om det med andra parametrar, källkodspaketet hämtas hem med

apt-get source <paketnamn>

Om man kör det får man upp ett fel,  You must put some ‘source’ URIs in your sources.list, detta beror på att definitionen vart man kan hitta källkoden inte är definierade som standard, för att åtgärda det så gör man såhär:

Öppna källkodsfilen med följande kommando

sudo nano /etc/apt/sources.list

och lägg till följade rad i filen

Spara ändringen och sedan behöver vi importera pgp-nyckeln for arkivet med kommandot

Uppdatera lista med paket med

sudo apt-get update

Nu kan man hämta ner källkoden för t.ex less med

apt-get source less