Typiskt, bytte just datorn och så får jag reda på att jag blir tvungen att flytta servern till en annan datahall p.g.a ombyggnation. Servern kommer att vara borta c:a 1 timme någon gång under dagen.