Detta är riktat till er som arbetar med Vmware och använde er av vCLI  (vSphere Command-Line Interface), som är ett kommandoverktyg för att utföra olika operationer på en vSphere virtuell server (ESXi). vPI är baserat på Raspbian och innehåller följande (klippt från hemsidan)

  • Perl 5.14.2 + CPAN 1.98
  • VMware vSphere Perl SDK 5.1.0 build 780721
  • Python 2.7.3
  • Ruby 1.8.7 & 1.9.3 + Rubygems 1.8.24
  • Ruby vSphere Console 1.1.0 (http://labs.vmware.com/flings/rvc)
  • vGhetto Scripts – built as DEB package from http://vghetto.svn.sourceforge.net/viewvc/vghetto/build/DEB/ – thanks to William Lam for these! Includes a custom vGhetto update script to easily update the scripts from William’s Sourceforge repository
  • ESXCLI 5.1 (a special ARM compiled version allowing it to run on the Raspberry Pi hardware)
  • vmkfstools 5.1.0
  • Misc. software: ngnix-light, PPTP Client, ifstat, iftop, subversion client, tmux
  • Desktop / GUI

Ser ut som en intressant paketering för oss som arbetar med vmware , fullständig information finns här.