De flesta Linux distributioner har någon typ av uppdateringssystem för att uppdatera Linux kärnan och alla kommandon/program. I Debian används APT (Advanced Packaging Tool). Det finns 3 grundläggade kommandon som används med kommandot apt-get (APT package handling utility), eftersom detta är ett system kommando används sudo före. Installationen sker inte fil för fil utan man packar ihop alla filer som hör ihop för ett program i ett paket (därav namet Packaging och package name)

sudo apt-get update

Används för att uppdatera indexfilerna som innehåller vilka paket som finns tillgängliga för installation och vilken version som är den aktuella. Det är alltid bra att köra detta först om man inte kört det på ett tag så att man installerar de senaste versionerna.

sudo apt-get upgrade

Används för att kontrollera de paket som finns installerade är de senaste och visa vilka som borde uppdateras.

first_upgrade

 

Svara J (eller Y om du har engelska) eller tryck RETURN för att uppdatera alla föreslagna paket.

sudo apt-get install paketnamn

Används för att installera ett nytt paket med namnet paketnamn. Används för att installera nya program/bibliotek på datorn. Naturligtvis kan man installera programmen via klassiskt nedladdning och sedan packa upp, kompiera och installera. Fördelen med apt-get install så kommer apt att hålla reda på om det släppt en ny version och när man kör apt-get upgrade kommer den att föreslå att man ska uppdatera.

sudo apt-get remove paketnamn

Fördelen med att man har installera via apt är att man även kan ta bort paketet, alla filer och inställningar tas även bort. Om det finns paket som är installerades installerade men efter det att man tagit bort paketen inte lägre behövs får man information om detta.

Lista installerade paket

För att få redam på vilka paket som finns installerade (via apt-get) kör man programmet

dpkg --get-selections

dpkg

Lista blir låg och skrollar snabbt förbi på skärmen. Vad man kan göra är att skicka listan via less så kan man  gå upp or ned i listan med piltangenterna,  skriv q för att avsluta.

dpkg --get-selections | less

man kan även använda grep om man söker efter något speciellt

dpkg --get-selections | grep ord

dpkg2

 

Filer som tillhör ett visst paket

Ibland kan det vara intressant att veta vilka filer som ingår i paketet och var de ligger i filsystemet.

dpkg -L paketnamn

listar vilka filer som tillhör paketet.

dpkg3

 

Söka bland paketen

Ibland vet man kanske bara delar av paketnamnet eller man vill se vilka paket som tillhör en viss grupp, t.ex för att se alla paket som har med php och apache att göra kan man ge kommandot

apt-cache php apache

apt-cache