Man kan förutom den textbaserade uppkopplingen via ssh ansluta sig och få upp den grafiska skärmen på en fjärransluten dator ungefär som Remote Desktop fungerar mellan Windows datorer. Linux använder samma system som man använder sig mellan Apple datorer, nämligen VNC. VNC eller Virtual Network Computing är ett protokoll för att dela skärm, tangentbord och mus från avstånd och är plattformsoberoende så man kan visa och styra en  Raspberry PI X Windows skärm från t.ex en annan dator. Längre ner finns beskrivningar hur man kopplar upp sig via en VNC klient från Windows, Mac och Linux.

För att kunna dela ut skärm m.m måste vi först installera en tjänst som man ansluter sig till, den VNC server som finns till Raspberry PI heter TightVNC och installeras med

sudo apt-get install tightvncserver

vnc-install

Sedan är det dax för att sätta upp en startfil så att tjänsten startas upp vi uppstart, kör följande kommando

sudo wget http://downloads.arctics.se/etc/init.d/vncserver -O /etc/init.d/vncserver

Filen innehåller följande rader

Gör den sedan körbar med

sudo chmod +x /etc/init.d/vncserver

För att få VNC server att starta automatiskt vid uppstart kör man

sudo update-rc.d vncserver defaults

Det som är kvar är att lägga in konfigurationsfilen, kör

sudo wget http://downloads.arctics.se/etc/default/vncserver -O /etc/default/vncserver

Filen innehåller följande rader

Om du vill ändra några parametrar, kör

sudo nano /etc/default/vncserver

och spara filen sedan.

Nu behöver vi starta den en första gång manuellt, för att lägga in lösenordet som ska användas vid anslutning till maskinen, kör

sudo /etc/init.d/vncserver start

Ange lösenordet för att kunna ansluta sig efter Password: och upprepa samma lösenord efter Verify:. Den kommer sedan att fråga om man även vill ha ett löseord för att enbart titta på skärmen utan att kunna styra tagentbord eller mus, svara n för att avaktivera funktionen.

vnc-config

 

Om du vill byta lösenord eller gjorde fel på något sätt så börja med att stanna vncserver med

sudo /etc/init.d/vncserver stop

och ta bort filen som finns i användarens hemmakatalog i .vnc/passwd, så för användare pi så blir kommadot

rm /home/pi/.vnc/passwd

kör

sudo /etc/init.d/vncserver start

igen och sätt nya lösenord

 

Om du vill ta bort den automatiska uppstarten kör

sudo update-rc.d vncserver remove

Tjänsten kan sedan startas manuellt med

sudo /etc/init.d/vncserver start

och stoppas med

sudo /etc/init.d/vncserver stop

Nu har du en fungerande VNC server, nästa steg är att ansluta sig från en annan dator. Hur det går till beror på vilket operativsystem som du använder

Microsoft Windows

Windows har ingen inbyggd klient för att ansluta sig utan man blir tvungen att ladda ner och installera den. TightVNC har en gratisversion att ladda ner här, nackdelen är att man får en VNC server för windows med i installationen. Jag har använt Real VNC klient som också är gratis, den går att ladda ner här. Ladda ner exe filen för antingen 32- eller 64-bits beroende på vilken version du använder. Kör installationen next, next …. finished.

När du sen startar Real VNC klienten får du följande

vnc-klient

 

I rutan för VNC server matar du in antingen IP nummer eller namn (om du följt min beskrivning om detta här) följt av ett kolon (:) och nummer på den display (bildskärm) som du vill koppla dig emot. I exemplet ovan är displayen definierad som 1 och då kopplar jag upp mig mot min dator med raspberrypi.local:1

vnc-klient2

 

Nu ska det bara vara att trycka på Connect knappen för att ansluta sig, eftersom tightvnc inte använder sig av kryptering kommer man att få upp en varning om detta

vnc-warning

 

Om man inte vill se denna varning igen kan man klicka i rutan till vänster om Do not warn me about… , Klicka på Continue för att forsätta uppkopplingen. Nu får man upp frågan om lösenordet som man satte när man startade vncserver först gången.

vnc-password

 

om du inte kommer ihåg vad du satte så finns det beskrivet högre upp i artikeln hur man sätter ett nytt lösenord. Om du matat in rätt lösenord så får får du upp en grafisk miljö i ett fönster.

vnc-connected

VNC fungerar på samma sätt som Remote Desktop dvs om du kopplar ner anslutningen så kan du fortsätta där du var om du ansluter dig igen, detta förutsätter naturligtvis att du inte startat om maskinen eller vncserver under tiden.

Mac OS X

Tyvärr hade jag inte någon Svensk MAC OS X tillgängligt när jag skrev detta så referenserna är på Engelska, ska försöka uppdatera detta så snart som möjligt.

Macen har i Mac OS X inbyggt stöd för VNC eftersom Mac själv använder det protokollet för sin skärmdelning. Öppna Findern och välj Go -> Connect to Server eller Command + K

mac-finder-connect

för att öppna fönstret för fjärranslutning

mac-connect-vnc

Eftersom man kan koppla upp både diskenheter och fjärrskärmar måste man även ange protokoll för uppkoppling, i detta fall är detta vnc och anslutningen skrivs vnc://ip eller DNS namn:port

Här finns en skillnad mot både Windows och Ubuntu, när man ska ange display så ska man inte ange display nummer utan port på fjärrmaskinen. Den är 5900 + display nummer, så för display 1 blir det 5901

Tryck på + om du vill spara anslutningen och tryck på Connect knappen. Man får då upp en varning om osäker anslutning eftersom    vncserver inte krypterar

mac-connect-warning

 

Tryck på Connect så fortsätter uppkopplingen och man får frågan om lösenord för anslutningen.

mac-connect-password

 

Om du angett rätt lösenord så får du upp skärmen från Raspberry PI

mac-connected-vnc

 

 

Ubuntu

Tyvärr hade jag inte någon Svensk Ubuntu tillgängligt när jag skrev detta så referenserna är på Engelska, ska försöka uppdatera detta så snart som möjligt.

I  Ubuntu finns ett paket som heter Remote desktop client for Gnome desktop environment som innehåller fjärranslutning med en massa olika protokoll bl.a VNC som vi är ute efter. Starta Ubuntu Software Center och mata in remmina i sökrutan så hittar du paketet.

ubuntu-remmina-install

Klicka på knappen install och vänta på att applikationen installeras, när den är färdig stäng Software Center. Klicka på Dash Board och skriv in remmina så hittar du applikationen.

ubuntu-remmina

Klicka på iconen för att starta applikationen.

ubuntu-remmina-start

Klicka på ubuntu-remmina-icon ikonen för att skapa en ny profil, fyll i de inställningar som är lämpliga

ubuntu-remmina-prefs

Tryck på Save knappen för att spara profilen, ny har du en profil som du kan koppla upp dig med.

ubuntu-remmina-saved

 

Dubbelklicka på Raspberry PI för att koppla upp

ubuntu-remmina-connect

När det kopplat upp så har vi Raspberry PI skärmen

ubuntu-remmina-connected