OBS! detta är en gammal artikel, det finns en ny uppdaterad artikel om installationen, se Uppdaterad artikel om Tellstick på Raspberry PI. OBS!. Ursäkta länken här var fel, nu pekar den rätt 

TellStick är en USB enhet som kan styra olika typer av fjärrströmbrytare m.m. från bland annat  Nexa, Proove, Sartano, Waveman och Roxcore och kostar mellan 600 -1000 kr (2013) beroende på vilken modell man köper. I Denna artikel använder jag en enklaste modellen men en äldre variant som jag haft ett par år

Telldus_TellStick-gammal

men den som finns idag har förbättrad räckvidd då den har en extern antenn

Telldus_TellStick-ny

 

Först måste vi se till att ett antal paket finns installerade på maskinen, kör

sudo apt-get install libftdi1 libftdi-dev

tellstick-libftdi1

för att installera bibliotek och utvecklingsfiler för USB kontrollern och

sudo apt-get install libconfuse0 libconfuse-dev

tellstick-libconfuse0

för bibliotek som Tellstick mjukvaran använder.

Börja med att kontroller att Tellstick har hittats av operativsystemet

lsusb-tellstick

 

Den sista raden visar att den hittats, använd nu vendor id (1781) och produkt id (0c30) för att ladda kenelmodulen för Tellsick, sätt 0x framför nummrena för att visa att de är hexadecimala tal.

sudo modprobe ftdi_sio vendor=0x1781 product=0x0c30

kontrollera sedan att module verkligen laddads med

lsmod | grep ftdi

tellstick_modprobe

När man verifiera att modulen laddats korrekt måste man lägga in mobprobe raden i en fil för att den ska laddas automatiskt vi uppstart. Kör

sudo nano /etc/modules

och lägg in följande rader i filen

och spara filen. Nu är hårdvarustödet löst, nu är det dax att hämta hem mjukvara för tellsticken och kompilera upp den för Reaspberry PI.

Först behöver mjukvara ett program som heter cmake, kör

sudo apt-get install cmake

tellstick-cmake

Nu är det dax att hämta hem källkoden för Tellstick från http://download.telldus.se/TellStick/Software/telldus-core/, den senaste är just nu från Feb 2012 och denna laddas ner med wget med

wget http://download.telldus.se/TellStick/Software/telldus-core/telldus-core-2.1.1.tar.gz

tellstick-download

När filen är nerladdat packar man upp den med

tar xfz telldus-core-<versionen du laddade ner>.tar.gz

och sedan gör man cd ner i katalogen som skapade vid uppackningen

cd telldus-code-<versionen du laddade ner>

tellstick-tar

 

När du står i katalogen kör du cmake med kommandot

cmake .

observera punken i kommandot, om allt gick bra bör du ha en skärm som ser ut som nedan.

tellstick-cmake-run

Nu kan man köra make och luta sig tillbaka en stund medan alla filer kompileras

make

Om all går bra sa du inte få några felmeddelanden

tellstick-make

 

Nu är den bara att installera filerna men make install

sudo make install

tellstick-makeinstall

Nu måste man få ld att hitta biblioteken som kopierades och det gör man med

sudo ldconfig

Sen ska man skapa en ny fil med namnet /etc/init.d/telldusd

sudo nano  /etc/init.d/telldusd

och klistra in följande rader

spara filen och gör den sen körbar med

sudo chmod +x /etc/init.d/telldusd

och sätt up den för autostart med

sudo update-rc.d telldusd defaults

Nu är mjukvaran installerad så nu återstår bara att definiera upp fjärrströmbrytarna som man ska styra i filen /etc/tellstick.conf, det finns en enkel dokumentation på Telldus hemsida men den är ganska kortfattad.I min test har jag använt mig av NEXA strömbrytare t.ex denna 3-pack från Kjell & Co för 199 kr eller en liknade från Jula för 239 kr. I beskrivningen så är det lite otydligt hur man definierar upp model = fältet i konfigurationsfilen, när man väljer vilken typ man vill använda så ska man lägga till :nexa till definitionen, så codeswitch ska i alla fall för NEXA skrivas som codeswitch:nexa.

Här är min test definition i /etc/tellstick.conf

Varje gång man gjort en ändring av /etc/tellstick.conf måste tellus tjänsten startas om för att ändningarna ska läsas in, detta gör med kommandot

sudo /etc/init.d/telldusd restart

Nu kan man använda kommando tdtool för att styra switcharna, tdtool –list ger en lista av alla definierade switchar

tellstick-list

Man kan sedan Slå på en enhet med tdtool –on och antingen nummer eller namn för enheten, så man kan aktivera enheten antingen med tdtool –on 1 eller tdtool –on switch1.  Man slår av en enhet på samma sätt med tdtool –off och antingen nummer eller namn för enheten, så man kan aktivera enheten antingen med tdtool –off 1 eller tdtool –off switch1.

tellstick-onoff

Någon kanske noterar att jag använder fasta adresser på självlärande strömbrytare men det är för att jag använder dem just nu i den enhet som inte hanterar självlärande enheter. Detta innebär att tdtool -learn inte stöds för dessa, det är egentligen inget problem då man kan lära enhent genom att skicka tdtool –on i stället för tdtool –learn

Detta avslutar installationsdelen, jag återkommer senare med program för styrning