Först måste man installera 2 paket som behövs hostapd och udhcpd med följande kommando

sudo apt-get install hostapd udhcpd

ap-paket

Vi måste först bestämma oss vilket nätverket som skall användas av APn, välj ett som du inte använder lokalt på någon annat nät som är kopplat till Raspberry PIn. I detta fall väljer jag nätet 192.168.155.xxx som nätverk och väjer IP-numret 192.168.155.1 som AP (Raspberry PIn).

När man kopplat in ett trådlöst nätverkskort så kan man se att systemet upptäckt det genom att operativsystemet tilldelar den ett enhetsnamn, för trådlösa nätverkskort börjar alla på wlan och ett löpnummer som startar från 0.  Vi kan kontrollera villka nätverkskort som systemet hittat via kommandot

ifconfig -s

ap-iflist

Här ser man att en trådlös enhet hittats, wlan0, man får ut mer information om interfacet med kommandot ifconfig <enhetsnamn> som i detta fal bli kommandot

ifconfig wlan0

ap-noip

 

Vad man kan se är att nätverksenheten inte har något IP-nummer, utan ett sådan kan man inte skicka trafik via detta interface. Vi måste konfigurerara det trådlösa näverkskortet att använda 192.168.155.1 genom att ändra på inställningarna för nätverket. Alla inställningar ligger i filen /etc/network/interfaces och om du inte ändrat på den bör se ut så här

Redigera filen med kommadont

sudo vi /etc/network/interfaces

ändra innehåller så att den ser ut så här

Om man stänger ner och kopplar upp nätverkskortet så läser systemet in de nya inställningarna

ap-ip

Nu har nätverkskortet rätt adress. För att någon ska kunna ansluta sig till accesspunkten måste vi kunna dela ut IP-nummer till de enheter som ansluter sig. Till det behöver vi konfigurerar dhcp-server (udhcpd) som vi laddade ner i börja av denna artikel. Redigera filen  /etc/udhcpd.conf så att följande rader finns med

Efter jag ändrat i filen se den ut så här

För att aktivera server-tjänsten måste även en fil till ändras, nämligen /etc/default/udhcpd, ändra innehållet så att det ser ut så här

ändringen består av att man lägger till ett brädgårdstecken först på rad 2, sedan kan vi starta upp tjänsten med kommandot

sudo /etc/init.d/udhcpd start

ap-udhcpd

 

Nu ska vi konfigurera AP-tjänsten genom att konfigurerar filen /etc/hostapd/hostapd.conf så att den ser ut som nedan

man behöver även ändra en fil till för att få tjänsen att starta automatiskt, ändra filen  /etc/default/hostapd

Ändringen gäller rad 10 där man lägger till sökvägen till konfigurationsfilen. Starta upp hostadp tjänsten med kommandot

sudo /etc/init.d/hostapd start

Nu är accesspunkten uppe så att man kan ansluta sig till den, men man kan bara komma åt det som ligger lokalt på Raspberry PI:n.

För att kunna surfa ut från maskinen krävs 2 saker, att paket skickas mellan de två nätverkskorten och att man gömmer avsändarens IP:n innan man skicka paketet vidare s.k NAT. Det första åtgärdar man genom att ange följande kommando

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Ändringen slår igenom efter om start men man kan även aktivera det direkt (tills man startar on) men följande kommando

 sudo sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"

Nu ska vi sätta upp reglerna som gör NAT, den grundläggande regeln är

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE

och spara undan den i en fil som heter /etc/network/iptables.rules

sudo sh -c 'iptables-save > /etc/network/iptables.rules'

Vaför man inte kan bara köra sudo iptables-save > /etc/network/iptables.rules är att sudo (root-rättigheterna) gäller bara kommandot och inte  > /etc/network/iptables.rules så du får access denied nät du fösöker spara filen.

Nu är det bara kvar att se till så att iptables reglerna läses in vid uppstart, det enklaste sättet är att lägga till en rad i /etc/network/interfaces, lägg till sist i filen raden

Den kompletta listan av /etc/network/interfaces se ut så här

Nu bör du ha en fungerande accesspunkt.