Uppdaterad 2015-05-10 med ny länk för att ladda ner sakis3g

Att ansluta en 3G usb modem är inte så svårt som man tror. Det finns ett färdigt skripts som fixar det mesta som t.ex  AP m.m för de Svenska Operatörerna (en aktuell lista av operatörer kan du hitta här). I Testen jag gjorde använde jag mig av ett Huawai E1750 som Telia använder till kontantkortsversionen av deras mobila bredband.

Huawei_E1750

 

Se till att modemet är anslutet till RPIn innan du börjar. Kom ihåg att det är inte säkert att det går att mata tillräckligt med ström från datorn så jag använder mig av en externt matat USB hub

belkin

Först hämtar man hem skriptet för Raspberry PI med kommandot

de har lagt en mystisk katalogstruktur på den så upppackningen ser ut så här

 

jag har lagt upp en kopia på programmet om ovansående skulle gå ner på min site så byt ut ovanstående rad mot

och gör det körbart med

sakis3g

Man behöver sen lägga till paketet som hanterar ppp (som används av modemet för inloggning)

ppp-install

Sakis3g kräver root-rättigheter för att fungera, om man kör kommandot utan sudo kommer den att fråga efter root’s lösenord vilken inte är definierat som standard. Alternativet till att alltid lägga till sudo före är att lägga till flaggan –sudo på kommandoraden.

Sakis3g har ett antal av olika funktioner som man kan styra via kommandoraden

sakis3g_help

Det enklaste första gången är att köra den interaktiva versionen av programmet genom att köra

En enkel meny visas

sakis3g-menu

Om man väljer alternativ 1 fick jag upp följande fel

sakis3g-recompile

Välj OK , OK och sedan 4. exit

Kör sendan

sakis3g-recompile2

Det misslyckades därför att man behöver usb developer filerna för att kunna kompilera, detta löser man genom att ladda ner developer paketet för usb

så gick det bättre

sakis3g-recompile3

Då prövar vi igen att köra

sakis3g-menu

 

Då kör vi alternativ 1 igen och då gick det bättre

sakis3g-connect

Eftersom jag har Telia bredband så väljer jag alternativ 1. Antalet val som finns tillgängligt beror på vilka nätoperatörer som modemet hittar, där jag testade detta fanns endast Telia tillgängligt. Om allt fungerar så får man upp en ruta om att uppkopplingen lyckades

sakis3g-connect2

 

När man är uppkopplad får man följande menyval

sakis3g-connected

 

Med menyval 2. Connection information får man information om uppkopplingen

sakis3g-connected2

 

Nu vet vi att allt verkar fungera så nu kan man använda skalkommandon för att hantera upp- och ner-koppling av modemet. Tryck RETURN för att återvända till huvudmenyn och välj 6. Exit för att avsluta den interaktiva versionen av programmet, observera att 3G uppkopplingen inte avslutas (det måste man använda sig av 1. Disconnect för)

Nu kan vi styra uppkopplingen via optioner till sakis3g, status ger endast information om man är uppkopplad eller ej.

sakis3g-cmd-status

För att koppla ner förbindelsen använder man optionen disconnect

sakis3g-cmd-disconnect

För att koppla upp förbindelsen använder man optionen connect för att få en lista över tillgängliga anslutningar

sakis3g-cmd-connect

 

I listan visas att online.telia.se är AP för Telia, exemplet innehåller ett fel eftersom connect saknas så det korrekta kommandot blir

sakis3g-cmd-connect2

För att inte behöva används sudo och en massa parametrar varje gång man ska använda sakis3g så kan man lägga in en konfigurationsfil i /etc som heter /etc/sakis3g.conf, i den filen lägger man alla konfigurationer som man skulle ha angett efter connect. En fullständig beskrivning av allt som kan konfigureras finns beskrivet på följande sida. Jag har en färdig fil med de grundläggande parametrarna kommenterade, ladda ner filen här och därefter kopiera den till /etc

sakis3g-conf

 

Filen se ut så här

Om man vill att Raspberry PIn ska automatiskt koppla upp sig via uppstart så kan man lägga in sakis3g-skriptet så att det körs automatiskt vid uppstart av systemet. Flytta sakis3g skriptet till /etc/init.d/ där skript som körs under uppstart ligger

sakis3g-move

Först behöver man ha en /etc/sakis3g.conf som fungerar, kontrollera genom att köra /etc/init.d/sakris3g start och verifiera att anslutningen kopplas upp korrekt. Editera filen med sudo nano /etc/sakis3g.conf eller sudo vi /etc/sakis3g.conf beroende vilken editor som passar bäst.

För att få sakis3g att starta automatiskt kör man följande kommando

sakis3g-rcd

 

Nu ska allt fungera automatiskt vid upstart. Om man vill ta bort uppkopplingen vi uppstart så kör man kommandot

sakis3g-rcd-remove

Bli inte oroligt om det tar 15-20 sekunder extra vid uppstart med blank skärm, det kan ta en stund för 3G modemet att koppla upp anslutningen.  Prövade även att ansluta mig med ett gammalt huawain E220 modem som fungerade direkt utan problem. Du kan läsa mer om sakis3g på deras wiki, I sakis3g.conf file finns bara med de operatörer som jag själv sett, om du har information om andra operatörers APN så skriv ett svar till denna artikel så kommer jag att uppdatera filen med den informationen.