För att kunna koppla in saker till din Raspberry PI måste man veta vad de olika stiften har för funktion. Man har gjort en förändring mellan Revision 1 och 2 av kortet som påverkar inkopplingen. I de  experiment som påverkas av detta anger jag detta.

Uppdaterad 2015-05-03 med information om Rasberry Pi A+/B+/2

Stiften ser ut som tabellen nedan för Rasberry pi A/B revision 1:

NamnFunktionStiftStiftFunktionNamn
3.3V matning3.3V125V5V matning
I2C0 SDAGPIO 0345V5V matning
I2C0 SCLGPIO 156GNDJord
GPCLK0GPIO 478GPIO 14UART TX
JordGDN910GPIO 15UART RX
I/O portGPIO 171112GPIO 18PCM_CLK
PCM_DOUTGPIO 211314GNDJord
I/O portGPIO 221516GPIO 23I/O port
3.3V1718GPIO 24I/O port
SP10 MOSIGPIO 101920GNDJord
SP10 MISOGPIO 92122GPIO 25I/O port
SP10 SCLKGPIO 112324GPIO 8SP10 CE0 N
JordGND2526GPIO 7SP10 CE1 N

 

Stiften ser ut som tabellen nedan för Rasberry pi A/B revision 2: 

NamnFunktionStiftStiftFunktionNamn
3.3V matning3.3V125V5V matning
I2C1 SDAGPIO 2345V5V matning
I2C1 SCLGPIO 356GNDJord
GPCLK0GPIO 478GPIO 14UART TX
JordGDN910GPIO 15UART RX
I/O portGPIO 171112GPIO 18PCM_CLK
PCM_DOUTGPIO 271314GNDJord
I/O portGPIO 221516GPIO 23I/O port
3.3V1718GPIO 24I/O port
SP10 MOSIGPIO 101920GNDJord
SP10 MISOGPIO 92122GPIO 25I/O port
SP10 SCLKGPIO 112324GPIO 8SP10 CE0 N
JordGND2526GPIO 7SP10 CE1 N

Skillanden mellan revision 1 och 2 är markerade med rött.

Pinne 3 och 5 innebär att I2C  kanal 1 används i stället för kanal 0. Pinne 13 styrs av GPIO 27 i stället för 21

Tabell över de extra pinnar som finns på Rasberry pi A+/B+/2 utöver de som visas i tabellen för revisition 2:

NamnFunktionStiftStiftFunktionNamn
ID SDGPIO 02728GPIO 1ID SC
GPIO 5GPIO 52930GNDJord
GPIO 6GPIO 63132GPIO 12GPIO 12
GPIO 13GPIO 133334GNDJord
GPIO 19GPIO 193536GPIO 16GPIO 16
GPIO 26GPIO 263738GPIO 20GPIO 20
JordGND3940GPIO 21GPIO 21

Pinne 27/28 är tänkt som eprom identifierare för expansionskort och bör inte användas om man ska vara kompatibel med dessa.