Med alla olika språk som finns tillgängligt, vilket språk ska man välja för att lära sig programmering? I datorernas början var Fortran och pascal och C såndant som man använde professionellt och BASIC sådant som hemanvändaren använde sig av. BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code) har inte följt med utvecklingen och personligen känns det ganska dött även om Microsoft skakade liv i det i början av 90-talet och den finns fortfarande med i Visual Studio.

Då Raspberry PI har ett begränsat primärminne och processorkraft bör man välja något annat språk (även om det faktisk finns basic till Raspberry PI). Ska man göra program för att styra saker med de olika I/O enheterna eller fungera som en bakgrundsprocess så får man välja något annat språk. Många av tillbehören som finns att köpa har exempelkod oftast i två olika språk C och python. Av dessa är python definitivt enklast att lära sig. Eftersom det är enkelt att lära sig är det många som skriver kod till python så man behöver oftast inte uppfinna hjulet igen utan oftast kan man hitta kod på nätet som löser problemet eller ger ledtrådar hur man löser det.  

När man utvecklar vill man ofta ha någon typ att utvecklingsmiljö för att hantera de olika filerna och kompilering, testkörning och felsökning. En sådan miljö kallas ofta IDE (Eng.  integrated development environment), exempel på sådana är Visual Studio, IntelliJ IDEA och Eclipse.

Adafruit webIDE

En sådan miljö är lite för häftig för att köra på en enkortsdator. Lyckligtvis har företagen Adafruits som tar fram elektronik för lärande, utvecklat en webbaserad IDE för Python med automatisk lagring av din kod på bitbucket.org speciellt för Raspberry PI. bitbucket.org är en nättjänst för att lagra kod som är gratis, fördelen är att koden som du utvecklar inte ligger SD-kortet utan man kan formatera om kortet utan att man tappar bort sin kod då koden ligger på nätet. WebIDE:n är i skrivande stund (13/2-2013) i alpha version men jag upplever att den är så pass stabil att den går att arbeta med och gör att man enkelt kan sitta vid sin vanliga dator och utveckla och slippa att använda den enkla fönrstermiljö som LXE erbjuder.

Installation

Installationen tar ett par minuter, börja med att logaa in på din Raspberry PI och kör sedan följande kommando

curl https://raw.github.com/adafruit/Adafruit-WebIDE/alpha/scripts/install.sh | sudo sh

skriv hela kommando på en rad observera | tecknet, luta dig tillbaka eftersom det tar ett par minuter för att installera.

webide1

Om allt gick bra bör det se ut ungefär så här på skärmen

webide2

webIDE programmen går nu som en tjänst på Raspberry PI och startas up automatisk när man bootar upp datorn. Om du vill tar bort den som automatstart kan du köra

sudo update-rc.d -f adafruit-webide.sh remove

om du bara vill stoppa den temporärt (tills nästa omstart) kan du köra

sudo /etc/init.d/adafruit-webide.sh stop

och starta den igen med

sudo /etc/init.d/adafruit-webide.sh start

Första uppstarten

Enda nackdelen är att den endast fungerar på Chrom eller Firefox i alpha versionen.

Öppna webläsaren  (Chrom eller Firefox) på din vanliga dator och surfa in på http://raspberrypi.local (om du följt mina instruktioner här) eller http://192.168.1.10 eller vilket ip som din Raspberry PI har, du får då en välkomstskärm som den här

webide3

 

Klicka på den ljusblå knappen “Click here to..”, en ny sida visas för registrering på bitbucket.org

webide-bit1

Här finns flera alternativ för registrering, välj det som passar dig bäst, har du redan ett bitbucket konto, logga in med det kontot. Ev behöver du verifiera epostadressen innan du forsätter. Klicka på gubben uppe till höger och välj Manage Account

webide-bit2

Välj integrated application i vänstra menyn

webide-bit3

 

Du får en sida som innehåller en knapp Add consumer

webide-bit4

Klicka på knappen och ange något lämpligt namn i rutan till höger om Name

webide-bit5

och tryck på Add consumer

webide-bit6

bläddra längs ner på den sida du öppnade först (http://raspberrypi.local)

Klistra in Key och Secret som du fick från bitbucket i de två första ruterna. Full Name och Email används för att tagga förändringar som görs på filen, detta är för att projekt med flera deltagare ska se vem som gjort vad. För enkelhetens skull använd samma som hu registrerade för bitbucket.

webide4

När du är klar tryck på Skicka knappen

Om du klistrat in rätt key och secret så får du följande websida

webide5

Nu kan du logga in genom att klicka på knappen Click here to login in

Eftersom du nyss loggade in på bitbucket så bör du inte få någon inloggning, om du får det logga in med det uppgifter som du registrerade tidigare. Godkänn att webIDE får tillgång till bitbucket, detta för att webIDE ska kunna spara upp dina filer på bitbucket.

webide6

 

Om allt gick bra så visas ett par rader hur den initierar olika saker och efter en stund visas följande popup-ruta

webide7

Om du inte vill ha din kod publik så behöver du inte göra något då den automatiskt är privat. Tryck på knappen Dismiss.

Efter det visas din utvecklingsmiljö i webfönstret

webide8

 

I nästa artikel ska vi titta närmare på hur miljön fungerar och skriva vårat första program. Fullständig information från adafruits o webIDE finns tillgängligt här. Om du inte har använt Python förut kan du titta på Grunderna i Python Programmering.