När man fått igång nätverket och vill kanske koppla upp sig mot sin Raspberry PI från en annan dator så ställer man sig frågan vilket IP-nummer har den? Vilket program behöver jag för att ansluta mig? Att veta vilken adress som den har kan man göra via ett kommando som heter ifconfig som visar inställningarna på alla nätanslutningar.

Jag beskriver enbart kabelansluten anslutning i denna artikel då jag kommer att göra en separat artikel om hur man ansluter den till ett trådlöst nät. När man använder ifconfig kommer man att få information om två nätverksenheter (kallas interface på Engelska)

ifconfig_net

I listan finns två olika enheter en som heter lo och en som heter eth0.

lo är ett lokalt nätverk som bara fungerar internt i datorn för att applikationer som bara pratar via internet ska kunna kommunicera internt på datorn. Ett annat namn som använda är localhost (den lokala datorn). Ingen trafik som skickas via detta nät kommer ut utanför datorn och gör att den han ha ett nät även om det inte finns något externt nät.

eth0 är det externa trådbunda nätet 0 är ett index så om det finns mer är en så får det eth1 osv. Det räcker inte med att den har hittat enheten för att den ska kunna kommunicera med andra datorer måste den även har ett Internet (IP) nummer (ung. som ett telefon nummer). De flesta hemnätverk har en router som delar ut IP-nummer och de flerta Linux distributioner har detta alternativ som standard vi installation.

På raden som börjar med inet addr: direkt efter dessa ord står IP-adressen för enheten. I exemplet ovan så är det 192.168.1.21 för eth0 som externa enheter ska ansluta till, detta är det nummer som vi ska använda för att ansluta med.

Om det inte finns någon sådan rad så har router inte detta påslaget eller så är kabeln inte korrekt ansluten.

Anslutningen sker via ett protocoll som kallas SSH som står för Secure Shell (säkert skal=kommandofönster). Secure betyder att överföringen mellan datorerna är krypterad så att någon som avlyssnar överföringen inte förstår något. Tidigare användes protokollet TELNET (introducerades 1969, främst för telex m.m) och har övergetts på datorer p.g.a att det inte har någon säkerhet (saknar inbyggd kryptering).

Microsoft Windows

Konstigt nog har telnet funnits med i de flesta versionerna av windows men ssh har aldrig levererats med utan man är tvungen att använda tredje-parts programvara för detta. Det finns ett antal kommersiella program för detta men det finns även en uppsjö av gratisvarianter.

Putty

Den mest kända och som funnits med länge är Putty som man kan ladda ner här. Det är bara en exe-fil så man behöver inte installera programmet, spara den på skrivbordet och dubbleklicka för att starta. Nyare versioner av windows frågar om du vill starta putty

putty start

 

Om du inte vill ha varningen igen klicka bort rutan vid Varna alltid….

Fyll i adressen du fick via ipconfig i rutan Host Name

putty

ändra inga andra inställningar och tryck på Open knappen. Det första gången man kopplar upp sig mot en dator får man följande fråga

putty_ny

Detta är en säkerhet ifall man t.ex skrev fel ip och loggar in mot fel maskin. Tryck Ja för att godkänna maskinen.

Om använt rätt adress så ska du sen få upp få upp en inloggningsruta som nedan

putty_login

 

Mata in pi som användare och tryck RETURN. ange sedan lösenord du valde vid första uppstart efter password:,  om du inte ändrat lösenord så är standardlösenordet raspberry. När du matat in lösenordet och tryckt RETURN så se du följande på skärmen. Om du skrivit fel användanamn eller lösenord så fär du istället upp login as: igen på skärmen. Unixsystem skiljer mellan stora (versala) och små (gemena) bokstäver, så det är viktigt att man skriver rätt.

putty_ok

Grattis du är ansluten till din Raspberry PI.

Bra att vet är att alla system har en unik systemnyckel som ssh använder för att upptäcka om någon försöker utge sig för att vara ett system som man anslutit sig till tidigare. Problemet är att om du byter distribution eller installerar om så ändras denna nyckel och följande varning kommer upp på skärmen när du försöker ansluta dig

putty security

 

Detta behöver alltså inte vara farligt om man installerat om systemet, tryck på Ja för att uppdatera nyckeln för systemet.

Mac OS X

Mac OS X är i botten en typ at Unix så den har inbyggt ssh, öppna ett terminalfönster Terminal från Verktyg

För att logga in skrivare man ssh <anvädare>@<ip eller dnsnamn>, från exemplet skulle man skriva

ssh pi@192.168.1.21

(har ingen MAC hemma så jag återkommer med skärmbilder)