Om en hårdvara fungerar med Raspberry PI eller ej beror mycket på om någon skrivit någon drivrutin för den till Linux. En bra sida att leta på är denna sida som innehåller en lista på vilken hårdvara som stöds av Linux kärnan. Eftersom Raspberry pi inte har någon PCI buss är det endast USB-enheter som kan kopplas inte.

Även om man inte hittar hårdvaran i listan så kan man man ha tur att den innehåller samma chipset. Ett sätt att få ut mer information är att se till att enheten är ansluten till RPI  när den startas upp. Logga in och kör kommandot lsusb

lsusb

 

Nu kommer en lista upp med att enheter som systemet hittade på USB bussen. Oftast finns mer information än enbart beteckning på enheten. T.ex WI-FI enheten DWL-G122 en supportad (enligt listan) hårvara men annars hade man letat på Ralin RT2571W som är namnet på chipsetet som används.