Man kan använda sig av ipconfig som jag beskrev i förra artikeln, men det är inte alltid möjligt t.ex att man inte har någon bildskärm uppkopplad mot den. Men det finns ett knep, genom att installera avahi server programmet via  kommandot

sudo apt-get install avahi-daemon

 

avahi

Svara Y eller RETURN för att forsätta installationen, ett antal paket laddas ner och installeras. Om allt gick bra så bör du a något liknande på din skärm

avahi_klar

 

Du kan nu använda raspberrypi.local som namn istället för ip och den är samma oavsett vilket ip den får även om man kopplar upp den på ett annat nät (förutsatt att även det nätet delar ut IP-adresser och att din dator också är anslutet till det nätet). Observera att detta inte är ett “riktigt” namn som fungerar för att ansluta från internet, namnet finns endast på det lokala nätet.

pytty_namn

Byta namn från raspberrypi

Om man har fler än en Raspberry Pi igång på samma nät så fungerar detta inte då två datorer inte kan ha samma namn. Det enklaste är att helt enkelt byta namn på en av datorerna. Vi måste först byta ut namnet i den konfigurationsfil som styr namnet nämligen /etc/hostname. När maskinen startar upp så läser den vilket namn som den ska ha via denna fil. Om vi t.ex vill att maskinen ska heta kalle så är det enklaste sätte att byta ut den att köra

sudo -c "echo 'kalle' > /etc/hostname"

var noga med att skriva rätt på enkel- och dubbel-snutt

hostname_kalle

Det går naturligtvis att göra det på vanligt sätt via nano och redigera filen

sudo nano /etc/hostname

hostname

 

Filen ska bara innehålla en rad men namnet på datorn, så du måste byta ut det som står mot kalle, spara ändringen i filen.

Vi är inte riktigt klar, systemet vet inte vem kalle är, vi behöver även uppdatera filen /etc/hosts så att kalle får ett ip.

hostname_bytt

 

kommandot

sudo sed -i 's/raspberrypi/kalle/' /etc/hosts

byter ut raspberrypi mot kalle. Även här hade man kunnat editera filen med

sudo nano /etc/hosts

Efter det kan man starta om systemet med

sudo shutdown -r now

Men man behöver starta om systemet,

sudo hostname kalle

byter ut namnet på den version som körs till kalle och

sudo /etc/init.d/avahi-daemon restart

uppdatera till det nya namnet.

Som du ser behöver man oftast inte starta om systemet bara för att man ändra i systemet, problemet är att man måste veta vilka program som måste startas om.