Raspberry Pi är en enkortsdator byggd på ett enda kretskort i storleken av ett kreditkort och har utvecklas av det brittiska företaget Raspberry Pi Foundation. Kortet har en processor från Broadcom med ARM arkitektur, samma som finns i telefoner och plattor. Den finns i 2 varianter A och  B där skillnanden är att A varianten enbart har en USB-port  och 256 Mb minne och B varianten 2 st USB-portar, 512 Mb minne och en ethernet anslutning.

Raspberi Pi rev 1

Förutom detta har den en anslutning för SDHC (kortets “hårddisk”),hdmi (upp till 1080p med ljud) och vanlig video + ljudutgång. Man kan även ansluta med en DVI anslutning via en HDMI -> DVI adapter. Kortet innehåller även en krftfull GPU som faktiskt klarar att visa video i 1080p

en 26 pinnars anslutning som innehåller 8 i/o bitar, en seriell anslutning, SPI buss och anslutning till I2C bussen

Matningen till kortet är +5V och ske via en micro-usb anslutning, på senare version av Raspberry pi har man tagit bort strömsäkrningarna på USB-anslutningarna och man kan faktiskt mata den “baklänges” via en extern USB-hub men strömmatning

På senare tid har en rev 2 av den kommit med två hål i kretskortet för monterning

Som operativsystem finns olika varianter av Linux och även Android

Komma igång, klicka här